PPP1R3F

PARATHYROID GLAND - Immunohistochemistry

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA000918

 

Glandular cells

Medium  
 

PARATHYROID GLAND - HPA RNA-seq

Pending HPA RNA-seq analysis


PARATHYROID GLAND - GTEx RNA-seq

No GTEx RNA-seq analysis found for this gene