KCNC2

NASOPHARYNX - Immunohistochemistry

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA019664

 

Antibody CAB022571

 

Respiratory epithelial cells

Medium   Low  
   
   

NASOPHARYNX - HPA RNA-seq

Pending HPA RNA-seq analysis


NASOPHARYNX - GTEx RNA-seq

No GTEx RNA-seq analysis found for this gene