69 GENES FOUNDi
Show / hide columns Download: XML | RDF | TSV | JSON | Custom TSV/JSON Page of 2 | next »
Genei Gene descriptioni x Evidencei x Tissuei Braini Single celli Tissue celli Pathologyi Diseasei Immunei Bloodi Subcelli Cell linei Structurei Interactioni
AGAAspartylglucosaminidase
ALG1ALG1 chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase
ALG10ALG10 alpha-1,2-glucosyltransferase
ALG10BALG10 alpha-1,2-glucosyltransferase B
ALG11ALG11 alpha-1,2-mannosyltransferase
ALG12ALG12 alpha-1,6-mannosyltransferase
ALG13ALG13 UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit
ALG14ALG14 UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit
ALG2ALG2 alpha-1,3/1,6-mannosyltransferase
ALG3ALG3 alpha-1,3- mannosyltransferase
ALG5ALG5 dolichyl-phosphate beta-glucosyltransferase
ALG6ALG6 alpha-1,3-glucosyltransferase
ALG8ALG8 alpha-1,3-glucosyltransferase
ALG9ALG9 alpha-1,2-mannosyltransferase
B4GALT1Beta-1,4-galactosyltransferase 1
B4GALT2Beta-1,4-galactosyltransferase 2
B4GALT3Beta-1,4-galactosyltransferase 3
B4GALT5Beta-1,4-galactosyltransferase 5
CTSACathepsin A
DAD1Defender against cell death 1
DDOSTDolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase non-catalytic subunit
DHDDSDehydrodolichyl diphosphate synthase subunit
DOLKDolichol kinase
DOLPP1Dolichyldiphosphatase 1
DPAGT1Dolichyl-phosphate N-acetylglucosaminephosphotransferase 1
DPM1Dolichyl-phosphate mannosyltransferase subunit 1, catalytic
DPM2Dolichyl-phosphate mannosyltransferase subunit 2, regulatory
DPM3Dolichyl-phosphate mannosyltransferase subunit 3, regulatory
ENGASEEndo-beta-N-acetylglucosaminidase
FDPSFarnesyl diphosphate synthase
FUCA1Alpha-L-fucosidase 1
FUCA2Alpha-L-fucosidase 2
FUT8Fucosyltransferase 8
GALNSGalactosamine (N-acetyl)-6-sulfatase
GANABGlucosidase II alpha subunit
GGPS1Geranylgeranyl diphosphate synthase 1
GLB1Galactosidase beta 1
HEXAHexosaminidase subunit alpha
HEXBHexosaminidase subunit beta
HEXDHexosaminidase D
MAN1A1Mannosidase alpha class 1A member 1
MAN1A2Mannosidase alpha class 1A member 2
MAN1B1Mannosidase alpha class 1B member 1
MAN1C1Mannosidase alpha class 1C member 1
MAN2A1Mannosidase alpha class 2A member 1
MAN2A2Mannosidase alpha class 2A member 2
MAN2B1Mannosidase alpha class 2B member 1
MAN2B2Mannosidase alpha class 2B member 2
MAN2C1Mannosidase alpha class 2C member 1
Page of 2 | next »