PLEKHH1

PARATHYROID GLAND - Immunohistochemistry

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA047707

 

Antibody HPA051964

 

Glandular cells

Not detected   Not detected  
   

PARATHYROID GLAND - HPA RNA-seq

Pending HPA RNA-seq analysis


PARATHYROID GLAND - GTEx RNA-seq

No GTEx RNA-seq analysis found for this gene