NDC1

CEREBRAL CORTEX - Expression summary

? »

RNA expression

HPA:3.6 FPKM
GTEx:2.0 RPKM

CEREBRAL CORTEX - Immunohistochemistry

Pending normal tissue analysis


CEREBRAL CORTEX - HPA RNA-seq

? »

Average FPKM

3.6

N/A Male, age 5
Sample 1
FPKM: 4.2
overview Female, age 40
Sample 2
FPKM: 3.2
Cell types%
Neuronal cells: 35
Glial cells and endothelial cells: 65
overview Male, age 70
Sample 3
FPKM: 3.4
Cell types%
Neuronal cells: 35
Glial cells and endothelial cells: 65

CEREBRAL CORTEX - GTEx RNA-seq

? »

Average RPKM

2.0

GTEx sample id

RPKM

 

Brain - Cortex

Brain - Cortex
RPKM: 1.9
Samples: 114

Max RPKM: 4
Min RPKM: 0.8
Std RPKM: 0.4
Median RPKM: 1.9
GTEX-QMR6-1426-SM-32PLA 4.0
GTEX-PVOW-2526-SM-2XCF7 3.6
GTEX-WZTO-2926-SM-3NM9I 2.8
GTEX-UTHO-3026-SM-3GAFB 2.8
GTEX-QVUS-2826-SM-3GADB 2.6
GTEX-TSE9-3026-SM-3DB76 2.5
GTEX-X4XX-3026-SM-3NMB2 2.5
GTEX-QDT8-2926-SM-32PKC 2.5
Show all
 

Brain - Frontal Cortex (BA9)

Brain - Frontal Cortex (BA9)
RPKM: 2.1
Samples: 108

Max RPKM: 4.4
Min RPKM: 0.8
Std RPKM: 0.6
Median RPKM: 2
GTEX-QDT8-0011-R10A-SM-32PKG 4.4
GTEX-S7SE-0011-R10A-SM-2XCDF 3.7
GTEX-WVLH-0011-R10A-SM-3MJFM 3.5
GTEX-QVJO-0011-R10A-SM-2S1QJ 3.4
GTEX-T6MN-0011-R10A-SM-32QP7 3.3
GTEX-QMR6-0011-R10A-SM-32PKO 3.2
GTEX-QVUS-0011-R10A-SM-3GIK3 3.1
GTEX-WWYW-0011-R10A-SM-3NB35 3.1
Show all