FNDC3B

NASOPHARYNX - Immunohistochemistry

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA007859

 

Respiratory epithelial cells

Medium  
 
 
 

NASOPHARYNX - HPA RNA-seq

Pending HPA RNA-seq analysis


NASOPHARYNX - GTEx RNA-seq

No GTEx RNA-seq analysis found for this gene