SCN3A

PARATHYROID GLAND - Immunohistochemistry

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA035396

 

Glandular cells

Low  
 

PARATHYROID GLAND - HPA RNA-seq

Pending HPA RNA-seq analysis


PARATHYROID GLAND - GTEx RNA-seq

No GTEx RNA-seq analysis found for this gene