ATP6V1C1

PARATHYROID GLAND - IHC

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA023943

 

Glandular cells

High  
 
 
 

PARATHYROID GLAND - RNAseq

Pending RNAseq analysis